De wortel of de stok?

Heb je er al ooit over nagedacht wat jou triggert om in actie te komen? De stappen die je zet, zet je die om iets te bereiken, ga je ergens naar toe? Of wil je iets vermijden, en ga je ergens van weg?Wortel of stok?

Of anders geformuleerd: denk je in doelen, of in problemen? Mensen met een ‘naar toe’ motivatie bewegen zich in de richting van wat ze leuk vinden. Hun motivatie bestaat uit het absoluut willen bereiken van een doel. Terwijl diegenen met een ‘weg van’ motivatie, gemotiveerd zullen worden door zo ver mogelijk weg te bewegen van de dingen waar ze niet van houden, weg van problemen.

Laat me dit verduidelijken met een voorbeeld uit de sportwereld. Stel, je bent atleet en wil heel graag in 2016 een Olympische titel behalen op de 100 meter. Vanaf nu staat je hele leven in functie van deze toekomstige overwinning. Je bent enorm gemotiveerd om te trainen,
op je voeding te letten,… omdat je zo graag die medaille wil halen. De richting van je motivatie is ‘naartoe’. Je bent gemotiveerd om iets te bereiken wat nu nog in de toekomst ligt. Je wordt er als het ware naar toe gezogen. Vaak hebben sporters een motivatie naar iets toe. Toch bestaan er ook atleten met een sterke ‘weg van’ motivatie. Ik ken namelijk een Europees fitnesskampioene die enorm gemotiveerd was om te trainen, in eerste instantie niet om een titel te behalen, maar wel uit angst om dik te worden. En die titel was mooi meegenomen maar was niet haar hoofdbekommernis. De richting van haar motivatie was overduidelijk ‘weg van’. Zij werd als het ware weggeduwd van iets, weg van overgewicht, weg van ‘dik zijn’. En haalde daar haar motivatie uit om elke dag zwaar te trainen.

We hebben dus twee mogelijke richtingen van motivatie: je kan enorm gemotiveerd zijn om iets te bereiken of je bent gemotiveerd om iets te vermijden.

Let wel, de richting van je motivatie hangt af van de context. Zo kan het zijn dat je een heel sterke ‘weg van’ motivatie hebt als het om gezondheid gaat (weg van ziek zijn, weg van ongezonde voeding) maar een sterke ‘naar toe’ motivatie op professioneel vlak.

Waarom is het nu belangrijk om de richting te kennen van je motivatie in een specifieke situatie? Ook dit verduidelijk ik graag met enkele voorbeelden. Zo kan in een grote onderneming de motivatierichting bepalend zijn voor de inzet van je personeel. Zet je iemand met een sterke ‘naar toe’ motivatie op een job waar hij enkel problemen moet oplossen, dan zal die persoon niet echt gelukkig zijn… Zet je anderzijds iemand met een sterke ‘weg van’ motivatie op een positie waar hij moet nadenken over de toekomstige opportuniteiten voor het bedrijf, dan zal dit ook niet het gewenste resultaat opleveren…
Ook in de gezondheidszorg speelt motivatierichting een rol: bij welke dokter ga je het liefst als je maagpijn hebt? Iemand die je ‘af helpt’ van je pijn (weg van) of iemand die je vraagt wat je wil bereiken op vlak van je gezondheid (naar toe)?

Maar ook voor jezelf is het kennen van je motivatierichting van onschatbare waarde. Het zal je behoeden voor problemen en je helpen om je doelen makkelijker te bereiken!